Akif Ergüleç Söyleşi | Dada Sinema

DADA SİNEMA

 

09.03.2013 / Cumartesi             Saat: 14.30 - 16.30

 

Konuşmacı: Akif ERGÜLEÇ

 

Sinemanın başlangıç dönemi modern sanat akımları ve ilk deneysel filmler. Expresyonizm,

Konstrüktüvizm, Fütürizm, Sürrealizm ve Dada’ nın sinema sanatına etkileri.